'GRUPS PETITS'

Un pla senzill...
per fer servir El Cenacle en grups petits


Crist es troba enmig nostre de noves maneres quan ens reunim plegats, escoltant Déu i escoltant-nos. Un cop per setmana, podeu reunir-vos amb altres creients per compartir un temps llarg de devocionari, d'una hora aproximadament. Podeu trobar-vos qualsevol dia de la setmana i substituir la lectura d'aquell dia per la lectura del dimecres. Crist va dir que on dos o tres es reunien en el seu nom, Ell estaria present (Mateu 18:20).

 • Comenceu llegint el passatge de la Bíblia que s'indica després del títol i la meditació del dia, deixant un silenci d'almenys un minut. A continuació, demaneu als assistents que mirin les preguntes de la data corresponent que s'enumeren a continuació d'aquesta explicació.

 • Demaneu algú que llegeixi en veu alta una a una les preguntes, donant a cada membre del grup l'oportunitat de respondre després de cada pregunta. Si algú prefereix no respondre una pregunta en particular, passeu a la persona següent.

 • Discutiu amb tothom les maneres diferents de pensar i intenteu escoltar allò que l'Esperit Sant us pot dir en tot això.

 • Decidiu què fareu amb Déu durant la setmana.

 • Estigueu tranquils i pregueu junts.

 • Normes d'èxit:
  Participació: a cada persona se li anima a discutir les preguntes del dia. Qualsevol pot optar per "passar" (no parlar) en qualsevol moment, sense explicar el perquè.
  Oració: els membres del grup preguen pels ells entre trobada i trobada.
  Enfocament personal: els membres parlen de la seva pròpia experiència més que no pas de la dels altres, i s'abstenen de donar consells.
  Confidencialitat: el que es comparteix al grup es manté al grup.
  Estic d'acord de no estar d'acord: les diferències d'opinió i d'interpretació són inevitables. Ens escoltarem amb respecte, i no intentarem canviar la mentalitat de l'altre. El nostre desig compartit de conèixer Déu és més important que qualsevol diferència que puguem descobrir.
  Gentilesa: els participants es tracten els uns als altres amb tendresa i amabilitat, tenint cura de garantir que estan "vivint sincerament en amor" (Ef. 4:15).

  El vostre grup pot discutir aquestes directrius i afegir o eliminar elements com a membres del grup. Molts grups publiquen o revisen llurs pautes durant cada reunió com a recordatori del pacte entre ells.

  Guió de la trobada:
  Inici: posar-se en presència del Senyor i demanar l'orientació de l'Esperit Sant.
  Lectura: llegir el passatge de l'Escriptura que es recomana, i tenir uns minuts de silenci i de reflexió compartida sobre què ens diu Déu en el text.
  Reflexió: llegir la meditació del dia i cercar punt de connexió amb les vides dels membres assistents.
  Respostes: introduir les preguntes de debat específiques de la meditació del dimecres.
  Pregària: fer oracions comunitàries i lliures en base a les reflexions sorgides del grup de treball, per persones i situacions properes.
  Final: encomanar-se a Déu per ser llum de Crist al món durant la setmana, entre cada trobada.


  Any 2019:

  6 de març: Dimecres de Cendra
  - Baixa en MP3
  1. Quan va ser l'última vegada que no tenies ni idea de què fer? Quines emocions vas sentir? Com vas fer front a aquests sentiments? 2. Quan estàs aclaparat o no saps què fer, a qui t'adreces? Quin suport t'ofereix aquesta persona? 3. T'és fàcil o difícil pregar i cercar l'ajuda de Déu quan et sents perdut o aclaparat? Quines oracions o pràctiques espirituals ajuden a motivar-te en la teva fe durant aquests temps? 4. A més de Pau i Siles, quines altres persones de la Bíblia et mostren com avançar quan sembla que no hi ha sortida? Quina d'aquestes històries et resulta més útil? Per què? 5. Com ajuda la teva església a la gent a lloar Déu durant moments difícils? Quin tipus de serveis, ministeris o pràctiques ofereix la teva comunitat per donar suport a persones que estan en dificultats? Imagines altres maneres de fer-ho?

  13 de març: Déu està cridant
  - Baixa en MP3
  1. Alguna vegada t'has sentit cridat per Déu a un treball o ministeri particular? Si no, coneixes d'algú altre que hagi sentit aquesta crida? Com vas o va reconèixer ell que la crida venia de Déu? Com vas o va respondre ell? 2. Com defineixes el ministeri? On es fa el ministeri? Qui està cridat al ministeri? Dóna alguns exemples de ministeri. 3. Per a quin tipus de ministeri et sents més adequat? Com estàs fent servir els teus dons i talents envers aquest ministeri? Quines altres formes de ministeri vols explorar? 4. Qui t'ha ajudat a reconèixer els teus talents i habilitats donats per Déu? Què va veure aquesta persona en tu que tu no t'havies vist? De quina manera aquesta persona t'animava a utilitzar els teus talents? 5. Com ajuda la teva església a escoltar la crida de Déu? Quines oracions, pràctiques o grups ajuden les persones de la teva comunitat a discernir la voluntat de Déu en llurs vides?

  20 de març: Fent la diferència
  - Baixa en MP3
  1. Recorda un moment en el qual vas ser encoratjat per algú que no coneixies gaire. Que vas aprendre? Què et va sorprendre d'aquella experiència? Què et va estimular o animar? 2. La Margaret escriu que està "constantment assaltada per la presència de Déu en les vides de la gent" que l'envolta a l'autobús. En quines situacions et colpeix la presència de Déu? Per a tu, qui encarna la presència de Déu a través de les seves accions? 3. Creus que cal fer grans fites per fer una diferència significativa al món? Dóna'n un exemple o explica una història per donar suport a la teva resposta. 4. Què et ve al cap en llegir el passatge de les Escriptures de la meditació d'avui? Com la història de la Margaret et dóna una visió més profunda d'aquest passatge de les Escriptures? 5. On veus la bondat de fer la diferència a la teva comunitat? Com pots mostrar bondat amb les persones que trobaràs aquesta setmana?

  27 de març: Honestedat en la pregària
  - Baixa en MP3
  1. Trobes que el Salm 139 es reconfortant o inquietant? Quins versets et són més significatius? Quins et són els més difícils? Explica-ho. 2. Com pregues? Pregues a una hora específica del dia, en un lloc concret, amb paraules específiques? Com fas la teva oració, la teva relació amb Déu? 3. Alguna vegada has pregat d'una manera determinada perquè pensaves que era el que se suposava correcte o perquè pensaves que era el que Déu volia sentir? Et va fer pregar així, la teva situació? 4. Quines pràctiques d'oració t'ajuden a ser obert i honest amb Déu? Quina altra forma de pregària t'agradaria explorar? 5. Com ensenya la teva església a pregar? A qui es convida a pregar durant el culte? Quines paraules s'utilitzen? S'escriuen oracions prèviament o es fan en el moment? Què aprecies de les tradicions de pregària de la teva església?

  3 d'abril: El diminut brot verd
  - Baixa en MP3
  1. Descriu un moment on t'hagi passat per alt el potencial d'algú o d'alguna cosa. Què et va ajudar més tard a reconèixer aquest potencial? Què vas fer? 2. Recorda un moment on algú t'hagi donat una oportunitat més que et va permetre rebrotar. Què n'has après de l'experiència? Com t'ha canviat la visió de donar segones oportunitats als altres? 3. En quins moments t'és fàcil de caure en fer crítiques o judicar? Com t'ajuda la teva fe en Déu a trencar aquest patró i a veure el potencial en els altres? 4. Quines pràctiques d'oració o disciplines espirituals t'ajuden a buscar la presència de Déu en les persones i situacions? 5. Com la teva església ajuda les persones a créixer i florir? Com t'ha ajudat la teva església a florir? Qui necessita ajuda a la teva comunitat per prosperar? Com els ajudaràs?

  10 d'abril: Gràcia
  - Baixa en MP3
  1. Recorda per un moment quan vas lluitar contra uns sentiments de culpa. Quina era la situació? Com vas fer front als teus sentiments? 2. Què fas quan necessites perdó d'una altra persona? Quina és la part més desafiant de demanar perdó? Quina és la part més gratificant? 3. Quan has experimentat el perdó de Déu a la teva vida? Com t'ajuda l'oració a sentir i acceptar el perdó de Déu? Quan has lluitat per acceptar el perdó de Déu? 4. Com parla la teva església sobre el perdó? Quan has vist membres de l'església o altres exemples de perdó? Què vas admirar o aprendre en veure aquest exemple? 5. Assenyala alguns passatges de les Escriptures que t'ajudin a comprendre el perdó. Quin exemple de perdó a les Escriptures és el més beneficiós per a tu? Per què és profitós?

  17 d'abril: Església al cent per cent
  - Baixa en MP3
  1. Recorda un moment en el qual la teva comunitat religiosa et va donar suport. Com van mostrar-te l'amor i l'atenció durant aquell temps? Quines accions et van agradar més? Quines accions van ser les més sorprenents? 2. Quan la gent que t'envolta està patint, com et preocupes? Quins actes d'atenció i de compassió fas de manera més natural? Quines accions són més desafiants? Quin tipus d'atenció creus que és més important per a algú que passa per un moment difícil? Per què? 3. En la història del paralític, a Marc 2:1-12, quin personatge t'identifica més? Més aviat, quin personatge esperaves ser? 4. Estàs d'acord o en desacord sobre que "l'església està al cent per cent quan tenim cura els uns dels altres"? Mostra exemples per donar suport a la teva resposta. 5. Omple l'espai en blanc: "L'església està al cent per cent quan _____________________". Dóna tantes respostes com vulguis.

  24 d'abril: Fer un soroll joiós
  - Baixa en MP3
  1. Coneixes a algú com l'Amee, que canta amb alegria independentment de les seves capacitats? Què t'agrada d'aquesta persona? 2. Amb quina persona de la història de la Carol t'identifiques més? Explica-ho. Quan t'has inspirat i animat veient algú altre lloant Déu? Com va fer canviar això la teva lloança? 3. És fàcil o difícil que lloïs Déu sense reserves? Quines pràctiques, llocs o cançons espirituals t'ajuden a alliberar les teves inseguretats quan lloes Déu? 4. Com fas servir els Salms en el teu temps de devocionari o de pregària personal? A més de les paraules de lloança, esmenta algunes de les altres formes de culte i comunicació amb Déu que són exemple als Salms. Quin és el teu Salm favorit de lloança? Com remodeles la teva lloança després de les pràctiques mostrades en aquest Salm? 5. Com participen en l'adoració els nens de la teva església? Què n'heu après d'observar els nens durant el culte? Quina seria la millor manera perquè la teva església convidés els nens a ser presents al culte?

  1 de maig: Visitant el Willy
  - Baixa en MP3
  1. Descriu un moment en què les teves petites accions van marcar una gran diferència per a algú. Com et va animar aquesta experiència? 2. Qui en la teva vida, com el Willy, simplement ha de ser escoltat? Com t'asseguraràs que aquesta persona sap que l'escoltes i que l'estimen? 3. Tens éssers estimats que han sofert un vessament o algun altre problema de salut que els debiliti? De quina manera els mostres l'amor de Crist? De quina manera els encoratges? 4. L'escriptor d'avui és testimoni a través de les seves accions, en comptes de parlar sempre de Déu. És sempre beneficiós donar testimoni principalment a través d'accions, o depèn de la situació? 5. El Willy va dir: "Això no fa per mi. Estic bé on sóc."Hi ha hagut moments de la teva vida que t'has sentit d'una manera similar, en relació a Déu? Què et va fer sentir d'aquesta manera i què et va fer tornar a Déu?

  8 de maig: Un talent per compartir
  - Baixa en MP3
  1. L'escriptora d'avui va ajudar a Aung Lin portant-li menjar i diners i mostrant-li l'amor de Déu. Què és el que mostra l'amor de Déu als altres? 2. Quins talents tens que puguis utilitzar per ajudar els altres i glorificar Déu? Si tens talents que no comparteixes amb els altres, què et fa retenir-los? 3. La teva església o comunitat tenen un equip organitzat per ajudar els refugiats i altres persones necessitades? Si és així, descriu-la. En cas contrari, com podries ajudar-vos i animar els altres a unir-vos? 4. T'és difícil trobar el temps i l'energia per servir els altres? Igual que l'autora, et preguntes si pots fer la diferència en la vida d'altres persones? Com combats aquests dubtes i dificultats? 5. Recorda algun cop que Déu et va dur algú necessitat. Com vas respondre? Com t'assegures que el teu cor i la teva ment estan oberts per a aquells que necessiten la teva ajuda?

  15 de maig: No tenir por
  - Baixa en MP3
  1. Has tingut tu o un ésser estimat teu un terrible diagnòstic? Com has superat la por que senties? Quins passatges de les Escriptures et van consolar durant aquest temps? 2. Descriu una experiència que et va recordar que Déu era més gran que els teus problemes. Com aquesta experiència t'encoratja ara? 3. Recorda algun cop on vas confiar en Déu per ajudar-te a superar la por. Has experimentat alleujament del pes de la preocupació? A què s'assemblava? 4. Què pots fer per encoratjar algú que s'enfronta a problemes de salut? Com pot mostrar la teva comunitat eclesial l'amor i l'ajuda en aquest moment de desafiament? 5. Quan has tingut en la teva vida l'opció de confiar en Déu o de lliurar-te a la por? Què vas triar? Quins passatges de les Escriptures i pràctiques espirituals et van ajudar a prendre la teva decisió?

  22 de maig: Vetlleu
  - Baixa en MP3
  1. Descriu una situació on no et trobaves a primera línia en les tasques de Déu. Segueixes compromès en la situació o t'has apartat tu mateix d'ella? Per què? 2. A què s'assembla vigilar i romandre compromès en les tasques de Déu? Quines pràctiques espirituals ajuden a mantenir-te emocionat pel treball de Déu al món? 3. Quines oportunitats ofereix la teva església que et permetin comprometre't en les tasques de Déu? Participes a primera línia? Si és així, descriu la teva experiència. Si no és així, com dónes suport i et compromets amb aquestes oportunitats des de la banqueta? 4. Has tingut mai un amic que estava passant per proves i necessitava que et mantinguessis en vigília amb ell, com Jesús va demanar als seus deixebles? Com vas poder mantenir-te compromès i donar suport i acompanyament a aquesta persona? 5. Com saps quan ets cridat a treballar a primera línia o a animar des de la banqueta? Hi ha hagut mai moments en què no t'ha agradat el que Déu t'ha cridat a fer? Descriu aquests moments i explica com has respost.

  29 de maig: Estigues quiet
  - Baixa en MP3
  1. Quan estàs patint una crisi, et resulta difícil estar-te quiet? Per què? Què pots fer per engrescar-te tu mateix a recolzar-te i confiar en Déu durant aquests moments? 2. Recorda un moment on no vas mantenir la calma durant una crisi. Recorda un moment on sí ho vas fer. Què va condicionar les teves respostes en cada situació? 3. Quins passatges de les Escriptures t'ajuden a trobar pau durant els moments de lluita? Trobes consol en la comunitat amb altres creients durant aquests moments o prefereixes l'oració personal? Per què? 4. Alguna vegada has sentit que Déu no t'ha ajudat en una crisi de la manera que t'hauria agradat? Com vas seguir confiant en Déu per resoldre la situació, encara que no fos la resolució que hauries triat? 5. Quin consell li donaries a un amic o ésser estimat que està lluitant per estar-se quiet durant un temps difícil? Com els animaries per trobar la pau?

  5 de juny: Un testimoni a peu
  - Baixa en MP3
  1. Com expresses externament la teva fe? Et resulta difícil o fàcil compartir obertament la teva fe amb els altres? Per què? 2. A la teva vida, qui et serveix com a model en la seva expressió de fe, com ho fa la Lainie per a l'escriptora? Creus que és important tenir models de fe? Per què sí o per què no? 3. Has experimentat el rebuig o la ira dels altres després de compartir la teva fe amb ells? Si no ha estat així, per què creus que només has tingut experiències positives? Si has experimentat ira o rebuig, descriu la teva experiència. Quina va ser la teva reacció? 4. Alguna vegada t'has sentit avergonyit de compartir la teva fe amb els altres? Si és així, com vas superar la teva vergonya? 5. Com t'anima la teva comunitat d'església a participar en expressions externes de fe? De quina manera comparteixes Déu amb els altres a través de la teva església?

  12 de juny: Una serp, una Bíblia i jo
  - Baixa en MP3
  1. L'escriptora d'avui descriu la seva pràctica espiritual de memoritzar versets de les Escriptures. Memoritzes les escriptures com a part de la teva pràctica espiritual? Si és així, com ajuda això en el teu viatge per la teva fe? Quines altres pràctiques espirituals practiques per reforçae la teva relació amb Déu? 2. Quan et sents sol i nostàlgic, com trobes la pau i el consol? Com t'ajuda la teva fe en aquests moments? 3. L'escriptora gaudia de la comunió amb Déu en el llac. Gaudeixes passant temps amb Déu a la natura? Si és així, què és el que més aprecies d'ella? Si no, quina és el teu lloc preferit per passar temps amb Déu, i per què? 4. Algú va encoratjar l'escriptora donant-li una llista de versets de la Bíblia per memoritzar mentre era lluny de casa. Qui en la teva comunitat és lluny de casa ara mateix? Com pots animar-los i mostrar-los l'amor de Déu? 5. Quan has sentit la pau de Déu durant un moment difícil? Com canvia la teva experiència el fet de sentir la pau de Déu?

  19 de juny: Ara és el moment
  - Baixa en MP3
  1. Acceptaries que estem vivint en una gran època? Per què sí o per què no? Com la teva fe afecta la teva resposta? 2. Què significa viure la teva fe durant els temps difícils? Com utilitzaràs les oportunitats que tens per proclamar l'evangeli a un món incert? 3. Quina creus que és la manera més eficaç perquè la teva església s'atansi a la comunitat? Per què creus que això és el més eficaç? 4. Quins passatges de les Escriptures t'animen quan se sents aclaparat pels esdeveniments negatius del món? Per què t'ofereixen aquest consol? 5. Trobes difícil mantenir-te ferm en Crist quan veus dolor al món? Com mantens la fe forta malgrat les proves i els patiments? Quin consell li donaries a un ésser estimat que lluita per mantenir-se ferm en la seva fe?

  26 de juny: Honorar-se
  - Baixa en MP3
  1. Descriu un moment on vas experimentar tensió en una relació i com vas respondre. Vas prendre una nova actitud i va canviar la situació, o es va mantenir la tensió? Com afecta la teva mentalitat a les teves interaccions amb els altres? 2. De quina manera honores els qui t'envolten? Com has estat honorat pels altres? Què significa per a tu "avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres"? 3. Què ha provocat tensió a la teva vida en els darrers temps? Com pots convertir aquesta situació en amor i respecte? 4. Com evites jutjar els qui t'envolten? Quines pràctiques t'ajuden a estimar i honorar aquells que t'ofenen o s'equivoquen amb tu? 5. Quan els membres de la teva església o comunitat tenen desacords, com els resolen? Què t'ensenya això sobre com t'agradaria respondre al conflicte, a la teva vida?


  Si teniu cap dubte o necessiteu orientació per dur a terme aquestes trobades, podeu contactar amb nosaltres.
  Aquestes pautes han estat basades en 'A Guide for Small Groups' de The Upper Room.  Enric Ainsa, pastor-missioner de la CEC-Masvidal.