Editora El Cenacle

'10 Sermons' de Martí Luter
'Comentari a la 1a. Epístola de Pau a Timoteu' de Joan Calví
'Apologia de la Confessió d'Augsburg' de Felip Melanchthon

Veure la col·lecció