'Apologia de la Confessió d'Augsburg'

de Felip Melanchthon«Però els Pares coneixien la promesa referent a Crist, i sabien que Déu desitjava perdonar els pecats per mitjà de Crist. I així, en comprendre que Crist era el preu que calia pagar pels nostres pecats, sabien que les nostres obres no eren cap preu per a una expiació tan gran. Per això, acceptaven per la fe la misericòrdia gratuïta i la remissió de pecats, com fan els sants en el Nou Testament.» (Art. IV, 57). Aquesta és la qüestió fonamental que Melanchthon retreu als papistes, dinamitant tota la teologia romana basada en els mèrits de les obres humanes i desvetllant les claus teològiques i bíbliques de la justificació per la fe.
Sens cap mena de dubte, ens trobem davant d'un text clau i clarament estructurat de la Reforma del segle XVI: una Apologia que va ser la resposta a la Refutació feta pels escolàstics a la Confessió d'Augsburg, a saber, una Confessió on els reformadors havien defensat aferrissadament els fonaments bàsics de l'Evangeli enfront l'enfosquiment que l'església de Roma havia fet sobre la Fe i la Gràcia mitjançant la judaïtzació de la Bona Notícia i l'esclavatge de consciències per la Llei.


Dades del llibre:

 • Autor: Felip Melanchthon

 • Traductor: CEC-Masvidal

 • Núm. de pàgines: 406

 • Mida: 150x210

 • Preu: 18 € (+3 € d'enviament)


 • Contingut:

 • Felip Melanchton al lector

 • Article I: Sobre Déu

 • Article II: Sobre el Pecat Original

 • Article III: Sobre Crist

 • Article IV: Sobre la Justificació

 • Article V: Sobre l’amor i el compliment de la Llei

 • Articles VII i VIII: Sobre l’Església

 • Article IX: Sobre el Baptisme

 • Article X: Sobre el Sant Sopar

 • Article XI: Sobre la Confessió

 • Article XII: Sobre el penediment

 • Article VI: Sobre la Confessió i la satisfacció

 • Article XIII: Sobre el nombre i ús dels Sagraments

 • Article XIV: Sobre l’ordre eclesiàstic

 • Article XV: Sobre les tradicions humanes a l’Església

 • Article XVI: Sobre l’ordre polític

 • Article XVII: Sobre la segona vinguda de Crist per al judici

 • Article XVIII: Sobre el lliure albir

 • Article XIX: Sobre la causa del pecat

 • Article XX: Sobre les bones obres

 • Article XXI: Sobre la invocació dels sants

 • Article XXII: Sobre les dues espècies en el Sopar del Senyor

 • Article XXIII: Sobre el matrimoni dels sacerdots

 • Article XXIV: Sobre la Missa

 • Article XXVII: Sobre els vots monàstics

 • Article XXVIII: Sobre la potestat eclesiàstica