Clàssics de la Reforma

Dades del llibre:

Autor:
Martí Luter (selecció de 10 sermons seus)

Traductor: CEC-Masvidal

Núm. de pàgines: 182

Mida: 150x210

Preu: 12 € (+3 € d'enviament).

Més info